2023-2024 Schedule

Select A Day
Monday
Studio 1

4:00 Mini/Twn Jazz
5:00 Pet/Twn Jazz
6:00 Petite Ballet
7:00 Acro 3

Studio 2

4:00 Acro 1
5:00 Tap/Ballet 1
6:00 Mini/Twn Ballet
7:00

Studio 3

4:00 Pet/Twn Acro
5:00 Mini/Twn Acro
6:00 Tn/Senior Jazz
7:00 Tn/Senior Reh
8:00 Production

Studio 4

6:00 Hip Hop 3
7:00 Lyric 4
8:00 Tap 4 

Tuesday
Studio 1

4:30 Tap/Ballet 1
5:30 Acro 1 

Studio 2

4:00 PS Tap/Ballet
5:00 SU Jazz
6:00 Jazz 4
7:00 Ballet 4
8:00 Pointe 4

Studio 3

4:00 Hip-Hop 2
5:00 Acro 2
6:00 Ballet 3
7:00 Tumbling
8:00 Acro 4

Studio 4

4:00 SU Tap
5:00 PS Acro
6:00 SU Lyric
7:00 Tap 3 

Wednesday
Studio 1

4:15 NEW CO
5:00 Boys HH/Acro
6:00
7:00
8:00

Studio 2

4:00 Jazz/HH 1
5:00 Mini Modern
6:00 Twn/Pet Lyric
7:00 Sr Contemporary
8:00 Tn Contemporary

Studio 3

4:00 Petite Ballet
5:15 NEW CO
6:00
7:00 Tn Lyric
8:00 Sr Lyric

Studio 4

4:00 Mini Tap 
5:00 Petite Tap 
6:00 Tn/Sr Tap 
7:00 Tween Tap 
8:00

Thursday
Studio 1

4:00  Acro 2  
5:00 Jazz 2 
6:00 Hip Hop 4
7:00 Modern 4 

Studio 2

4:00
5:00
6:00 Mini Lyric
7:00
8:00 Company Pointe

Studio 3

4:00
5:00 Mini Ballet
6:00 Tn/Senior Ballet
7:00 Senior Modern
8:00

Studio 4

4:00 PS Acro
5:00 PS Tap/Ballet
6:00 Twn Modern
7:00 Twn Ballet

Friday
Studio 1


Studio 2

5:30 Ballet 2

Studio 3

4:30 Modern/Lyric 3
5:30 Acro 3
6:30 Jazz 3 

Studio 4

4:30 Tap 2 

Saturday
Studio 1

9:30 Acro  1 
10:30 Tap/Ballet 1 
12:00 SU Acro 

Studio 2

9:00 PS Acro 
10:00 PS Tap/Ballet 
11:00 SU Ballet 

Studio 3

9:00 Tumbling 
10:30 Teen Modern 
11:30 Tn/Sr Ballet 
1:00 Tn/Sr Reh  

Studio 4

10:00 NEW CO Tap
11:00 NEW CO Ballet